• 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

  Worldwide

   

  North America

  KENT INTERNATIONAL USA INC.
  1630 Shanahan Drive, South Elgin, IL 60177
  TeL:847-888-5525 Fax:847-888-5521
  E-mail:kentusainc@kentind.com

  China

  Jian-cheng Kent Machinery Co. Ltd.
  No.1197, Jian She No.2 Rd., Hsiaoshan Economic and Technological Zone, Zhejiang Province, China
  Tel:(002)86-571-8283-1781 Fax:(002)86-571-8283-1780
  Web:http://www.kentzj.com

  Taiwan

  Kent Industrial Co. Ltd.
  13F.,No.27,Ln.61,Sec.1,Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241,Taiwan, R.O.C.
  Tel:(02)29951425 Fax:(02)29950292

  Service Centers
  ●Taiwan

  San Chung

   Douliu

  Kaohsiung Tainan

     Tel:(02)29951425

  Tel:(05)557-5356

  Tel: (07)552-5988 Tel: (06)261-7506

     Fax:(02)29950292

  Fax:(05)557-5136

     

     Mail:sales@kentind.com


     (05)557-0168

  ●North America

  Kent International USA, Inc.

     

     Tel:847-888-5525

     

     Fax:847-888-5521

     

     Mail:kentusainc@kentind.com

     
  ●China

  Hangchow

   Chang An

  Suchow

     Tel:(0571)8283-1781

  Tel:(0769)532-3345

  Tel:(0512)576-3591

     Fax:(0571)8283-1780

  Fax:(0769)532-3346

  Fax:(0512)576-3592

     Mail:kentco@public.xs.hz.zj.cn    

  Hwang Yan

  Beijing

  Ningbo

     Tel:(0576)402-7820

  Tel:(010)510-02136~8  

  Tel:(0512)576-3591

     Fax:(0571)8283-1780

  Fax:(010)510-02136~22

  Fax:(0512)576-3592